2010-06-24 : Domänen återaktiverad

Jag har varit dålig på att läsa mina privata e-mail vilket resulterade i att min domänregistrering för aki.nu inte blev förnyad i tid. Nu är domänen åter igång och hemsidan går att nå.

Glad midsommar!