2006-09-15 : Trafikregler 2006

Enligt observationer i trafiken den senaste tiden så gäller detta:
 • Väjningsplikt = När du har väjningsplikt så betyder det att din plikt är att försöka få andra trafikanter att väja för dig.

 • Blinka vid körfältsbyte = Om du blinkar så behöver du inte se dig för, bara att byta fil.

 • Bromsa först, blinka sedan.

 • Korsningar och rondeller med flera filer = Tänk rätt & gör fel. När du svänger höger ska du ligga i filen lägst till vänster och tvärtom.

 • Rondellkörning i allmänhet = Du har väjningsplikt när du kör in i rondellen. Se ovan vad det innebär.

 • Heldragen linje = Linjemålaren orkade inte lyfta på epoxyläggaren, inget att bry sig om.

 • Målade pilar i vägbanan = Dessa är för att förvirra turister. De betyder inget.

 • Spärrfält mellan och vid vägbanor samt på parkeringsplatser = Det här är min parkeringsplats, inte din.

 • Köra säkert med tvåhjuliga fordon = Att åka om på valfri sida och slänga sig in framför ett fordon. Att ställa sig bakom ett fordon är inte säkert, bara fegt.

 • När man kör upp på en motorväg så bör man inte ha mer än maximalt halva tillåtna hastigheten.

 • Hastighetsbegränsningar gäller nedåt. 110 betyder med andra ord att minsta tillåtna hastighet är 110 km/h.

0 Kommentarer:

Skicka en kommentar

<< Start